Một nhiệm kỳ thắng lợi

03/04/2024 | 05:38 GMT+7

Những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp giai đoạn 2019-2024 đã góp phần lớn cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm của từng người với cộng đồng, củng cố hơn nữa niềm tin của người dân.

Phối hợp vận động xây dựng 204 cây cầu là dấu ấn nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Đạt được kết quả là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; sự phối hợp, hỗ trợ từ UBND huyện, các ngành, đoàn thể; nỗ lực phấn đấu vượt khó của cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện.

Vì an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có nhiều đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội địa phương.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo.

Kết quả, 5 năm qua, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong huyện vận động hơn 215,6 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 108% so chỉ tiêu nghị quyết) để tổ chức xây dựng, sửa chữa hơn 530 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo (đạt tỷ lệ 106,2% so chỉ tiêu nghị quyết). Những căn nhà hoàn thiện là mái ấm, động lực cho các gia đình phấn đấu hơn trong cuộc sống. 

Gia đình ông Nguyễn Thanh Quang, ở ấp Ba, xã Thạnh Hòa, từng gặp khó khăn về nhà ở. Mưa thì dột, mùa nước nổi tràn vô nhà lênh láng… Vậy nên khó có thể tả hết niềm vui của ông khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

“Mừng lắm, nhiều lúc tôi còn tưởng là mơ. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, chắc tôi khó cất được cái nhà như vậy. Có được nhà mới sẽ giúp cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn trước”, ông Quang chia sẻ.

Chăm lo an cư cho người dân là câu chuyện nối dài được hệ thống MTTQ ở huyện đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ. Khi ổn định nơi ở thì người dân sẽ an tâm, cơ hội lạc nghiệp rộng mở. Từ đó, người dân có thêm niềm tin vì thấy được cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo cho mình.

Đáng kể thêm nữa là giai đoạn 2019-2024, MTTQ trong huyện còn phối hợp vận động xây dựng 204 cây cầu, làm mới 62km lộ, giặm vá hơn 100km lộ giao thông nông thôn, xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ tốt cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân ở địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, để công tác vận động các nguồn lực xã hội xây dựng cầu, đường nông thôn đạt hiệu quả cao thì Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành vận động các nguồn lực, kinh phí trong và ngoài huyện để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

“Trong quá trình thực hiện, Mặt trận huyện thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn hỗ trợ; đồng thời, mời các tổ chức, cá nhân trực tiếp đóng góp tham gia cắt băng khánh thành khi công trình đưa vào sử dụng. Qua đó, để nhà tài trợ thấy được “thành phẩm” và MTTQ tiếp tục kêu gọi đơn vị làm “cầu nối” giúp địa phương có thêm nguồn lực để xây dựng ngày càng nhiều cầu, đường giao thông nông thôn”, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân nhấn mạnh.

Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”.

Cụ thể, định kỳ hàng quý, Mặt trận phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực” ít nhất một lần về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tuyên truyền các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh và của huyện, cũng như triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động... Kết quả, trong nhiệm kỳ đã tuyên truyền được hơn 13.370 cuộc, có hơn 735.600 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền về sử dụng hàng Việt được hơn 1.280 cuộc, có hơn 44.900 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự; hàng năm, phối hợp tổ chức ít nhất 2 chuyến hàng Việt về nông thôn; tổ chức xây dựng và nhân rộng 86 mô hình “Tự hào hàng Việt, tôi bán hàng Việt”, “Khu dân cư tuyên truyền và sử dụng hàng Việt”... góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn chủ trì thực hiện được 394 cuộc giám sát và 116 cuộc phản biện. Thông qua công tác này góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức. Từ đó, kiến nghị những nội dung nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phát huy tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”

Hệ thống Mặt trận và những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có quyền tự hào với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, nhưng nhiệm vụ công tác Mặt trận thời gian tới đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đòi hỏi sự tập trung, phấn đấu cao hơn của MTTQ và các tổ chức thành viên với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” nhằm đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với ý nghĩa đó, đơn vị đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; huy động các nguồn lực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội; tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Đặc biệt, Mặt trận huyện đề ra các nhiệm vụ đột phá nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương trong 5 năm tới.

Cụ thể là tăng cường vận động các nguồn lực xã hội đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội ít nhất 150 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết, quyết tâm xóa nhà tạm, dột nát ít nhất từ 3-5 xã, thị trấn; xóa trắng hộ nghèo từ 15-20 ấp; phấn đấu hỗ trợ sinh kế cho hơn 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt công tác hậu giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo 100% các kết luận, kiến nghị phải được tiếp thu, phản hồi, khắc phục. Vận động xây dựng ít nhất 30 tuyến đường hoa, trong đó có ít nhất 15 tuyến đường hoa kiểu mẫu, từ 2-3 tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái.

Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ đột phá đề ra, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quê hương Phụng Hiệp ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Vai trò, sự đóng góp cho an sinh xã hội của MTTQ trên địa bàn huyện còn được thể hiện rõ nét trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

 

Giai đoạn ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thăm, tặng hơn 20.000 phần quà cho các chốt trực, các đối tượng cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn huyện; tổ chức 10 chuyến hàng với 126 tấn rau, củ, quả hỗ trợ cho đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và thành phố Cần Thơ; hướng dẫn 15/15 xã, thị trấn xây dựng mô hình “An sinh cho đối tượng cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”; lắp đặt 2 máy ATM gạo... Qua đó, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>