Du lịch toàn quốc hướng đến đạt tổng thu khoảng 650.000 tỉ đồng

22/12/2022 | 20:41 GMT+7

(HG) - Ngày 22-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL). Dự tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hậu Giang.

Bước sang năm 2023, ngành VH,TT&DL cả nước sẽ phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ngành phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế, đạt tổng thu khoảng 650.000 tỉ đồng. Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tham dự và giành thành tích tốt tại SEA Games 32, ASIAD 19, Đại hội Thể thao bãi biển thế giới, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ 6. Triển khai Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành VH,TT&DL. Nhưng ngành cần đổi mới cách tiếp cận và tư duy trong quản lý để có thể tạo đột phá; tích cực thực hiện số hóa trong từng lĩnh vực; chuẩn bị điều kiện đầu tư các công trình văn hóa mang tầm vóc của dân tộc; chủ động, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm thật đến giới văn, nghệ sĩ... Năm qua, Bộ VH,TT&DL tiếp tục thực hiện phương châm hành động xuyên suốt “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 3 nghị định, 5 quyết định, 1 chỉ thị… Với 169 nhiệm vụ được giao, Bộ VH,TT&DL đã hoàn thành 155 nhiệm vụ, tương đương 91,7%, đang thực hiện 14 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác VH,TT&DL có xu hướng phục hồi tích cực: Tổ chức thành công SEA Games 31, thể thao Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với số huy chương vượt trội (205 vàng, 125 bạc, 116 đồng); du lịch ước đạt 101 triệu lượt khách nội địa, vượt 41 triệu lượt so chỉ tiêu đề ra; công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân… Đây là những kết quả cần tiếp tục phát huy.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>