Sẽ có hội thảo quốc gia về 4 hệ giá trị văn hóa quan trọng của đất nước

23/11/2022 | 07:34 GMT+7

Sáng ngày 22-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Hội thảo do 4 cơ quan, gồm: Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29-11, theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội và trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Minh Nhật, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc sử dụng, giữ gìn, phát huy các hệ giá trị nhằm phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh thêm về ý nghĩa của cuộc hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, hội thảo có một ý nghĩa rất quan trọng, ở đó chúng ta sẽ thu nhận những ý kiến, những “viên ngọc” đánh giá về quá trình hình thành, xác định và hoàn thiện 4 hệ giá trị này.

Tuy nhiên, ông Lê Hải Bình cũng nêu thêm rằng, không chỉ dừng lại ở hội thảo, mà sẽ có nhiều hoạt động khác, đặc biệt còn có các đề tài nghiên cứu khoa học để hình thành thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn để hoàn thiện những hệ giá trị này. “Cũng giống như câu chuyện về quốc phục lâu nay vẫn còn nhiều tranh cãi, huống hồ là 4 hệ giá trị văn hóa quan trọng của đất nước”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn chứng.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>