Sóc Trăng công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

09/10/2023 | 15:38 GMT+7

Sáng ngày 9/10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các sở, ban ngành, địa phương; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Sóc Trăng. Theo mục tiêu quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững; hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; có đủ năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Về kinh tế, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 124 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 27%; công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 35%; dịch vụ đạt khoảng 30%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt khoảng 8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng. Kinh tế chiếm 20% GRDP của tỉnh. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt khoảng 45%.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Sóc Trăng dự hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Về xã hội, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40 - 45%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm, trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3 - 4%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó, đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32,5%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 90%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân là 33 giường, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân là 11 người.

Về môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử lý đạt 98 - 99%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt 75%. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98 - 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 75%. Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 3%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng trở thành khu vực phát triển động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển cảng biển Trần Đề; là tỉnh có kinh tế phát triển khá của cả nước, vận hành theo phương thức chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đối với các hoạt động kinh tế - xã hội; các ngành sản xuất, dịch vụ thông minh với các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa; môi trường và cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CHÍ BẢO

Để chủ động, nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau hội nghị tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Khẩn trương rà soát, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch mang tính kỹ thuật - chuyên ngành, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá. Quan tâm đầu tư phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên kết vùng, phối hợp tốt với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các chương trình, dự án cấp quốc gia, cấp vùng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CHÍ BẢO

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái chúc mừng tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành cơ bản công tác quy hoạch, việc công bố quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, tạo ra nhiều cơ hội mới cho địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh Sóc Trăng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng, gắn kết với quy hoạch quốc gia, khắc phục những hạn chế, chồng chéo so với quy hoạch trước đây.

Để thực hiện tốt mục tiêu quy hoạch, tỉnh Sóc Trăng cần nỗ lực vượt qua thách thức trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn. Cần tập trung các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng tăng năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế trong không gian phát triển mới; cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sử dụng tối đa nguồn lực quy hoạch, phát triển cảng biển Trần Đề thành cảng đặc biệt, thành một trong những cửa ngõ của vùng. Tăng cường đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăm lo cho đời sống nhân dân trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Lâu hứa rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ đoàn kết, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

PHƯỚC LIÊU

Theo Baosoctrang.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>