Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

05/01/2023 | 07:38 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 4-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các bộ, ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cùng các sở, ban, ngành.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư. Ảnh: CHINHPHU.VN

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang.

Kết quả trên là có sự đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê, thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp lớn, soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hoàn thành 565/565 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ nào tồn đọng.

Nhiệm vụ năm 2023, ngành đề ra là tiếp tục nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược, trong đó dấu ấn nhất là tham mưu cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, y tế, hạ tầng và doanh nghiệp, huy động nguồn lực ngoài nhà nước. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nắm chắc tình hình, phát huy chiến lược, huy động kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, làm tốt công tác quy hoạch. Tham mưu cụ thể thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc các thể chế, văn bản quy phạm pháp luật...

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>