Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 30 học sinh

10/04/2024 | 07:46 GMT+7

(HG) - Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh vừa bế giảng lớp nhận thức về Đảng khóa I với 120 học viên tham gia.

Đặc biệt, đợt này có đến 31 học viên là học sinh tiêu biểu của các trường THPT Vị Thanh, chuyên Vị Thanh và Chiêm Thành Tấn học. Qua đó, trang bị cho các em kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lớp nhận thức về Đảng khóa I.

Thành ủy Vị Thanh chủ trương quan tâm xét chọn, đưa học sinh học đối tượng Đảng năm 2024 nhiều hơn năm 2023 (chỉ 13 học sinh) nhằm thực hiện cụ thể Nghị quyết 20 ngày 11-1-2024 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 20 là từ năm 2024-2025 và giai đoạn 2025-2030: Hàng năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp từ 1.020-1.250 đảng viên, trong đó đảng viên là học sinh, sinh viên và người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 40-55 người/năm.

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>