Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy

07/04/2024 | 13:45 GMT+7

(HG) - Đó là một trong những nội dung trong Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024, của UBND tỉnh. Cụ thể, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước.

NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>