Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Giá trị giải ngân đạt 95,36% kế hoạch vốn bố trí

14/03/2024 | 08:15 GMT+7

(HG) - Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”, lũy kế bố trí vốn ngân sách địa phương là 13,8 tỉ đồng (trong đó năm 2023 bố trí 1 tỉ đồng, năm 2024 bố trí 12,8 tỉ đồng). Tính đến nay, khối lượng thực hiện là 13,856 tỉ đồng; giá trị giải ngân là 13,160 tỉ đồng, đạt 95,36% kế hoạch vốn.

Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15 tháng 4 năm 2022, được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt dự án nêu trên tại Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023. Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.211.372.100.000 đồng (tương đương 44.457.280 Euro), trong đó vốn vay AFD là 28.645.180 Euro (tương đương 780.523.936.000 đồng). Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 1.500.000 Euro (tương đương 40.872.000.000 đồng). Nguồn vốn đối ứng là 14.312.100 Euro (tương đương 389.976.164.000 đồng).

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>