Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Sẽ bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

23/02/2024 | 08:33 GMT+7

(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15-4-2022, được HĐND tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25-4-2023 và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt dự án tại Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 09-11-2023.

Ngày 24-01-2024, UBND tỉnh Hậu Giang có Công văn số 93/UBND-NCTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. Ngày 01-02-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 857/BKHĐT-KTĐN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bố trí Kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, trong đó dự án nêu trên đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, dự án đủ điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hậu Giang, dự án đã được tỉnh Hậu Giang bố trí 13,8 tỉ đồng năm 2024 vốn chuẩn bị đầu tư, dự án đã cập nhật nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và đã được chấp nhận trên hệ thống. UBND tỉnh Hậu Giang sẽ trình HĐND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất, trong đó tỉnh đã đề nghị Trung ương bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Trung ương 574,970 tỉ đồng (vốn Trung ương cấp phát 273,180 tỉ đồng, tỉnh vay lại 273,180 tỉ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 28,610 tỉ đồng); bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 150 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương (vốn ngân sách địa phương còn lại 239,976 tỉ đồng bổ sung giai đoạn 2026-2030).

UBND tỉnh Hậu Giang cam kết sẽ bổ sung dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tại Kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang nhận được Công văn của Bộ Tài chính về việc thẩm định điều kiện vay lại của tỉnh Hậu Giang để thực hiện dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vay AFD. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định. Bộ Tài chính sẽ thực hiện thẩm định điều kiện vay lại của tỉnh Hậu Giang sau khi dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>