Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 ước thực hiện tăng 24% so với cùng kỳ

24/11/2023 | 08:35 GMT+7

(HG) - Trong năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tiếp và làm việc với 20 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư, thu hút được 8 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư 780 tỉ đồng, đạt 160% kế hoạch; cấp điều chỉnh 20 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án. Lũy kế đến nay, Ban Quản lý đã thu hút 76 doanh nghiệp thực hiện 78 dự án đầu tư (trong đó có 14 dự án đầu tư nước ngoài) đang thực hiện tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung với tổng vốn đầu tư trong nước 78.994 tỉ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 3.851,6 triệu USD, trong đó có 54 dự án đầu tư đang hoạt động và 24 dự án đang giải phóng mặt bằng, xây dựng.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm nay ước thực hiện được 43. 986 tỉ đồng.

Ước đến cuối năm 2023, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 43.986 tỉ đồng, đạt 112,78% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu 323 triệu USD, đạt 95% kế hoạch, tăng 9,12% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 666 triệu USD, đạt 92,5% kế hoạch, tăng 8,14% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 1.470 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch, bằng 100,96% so với cùng kỳ; hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng 5.560 lao động mới, đạt 83% kế hoạch, bằng 77,87% so với cùng kỳ.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>