Huyện Long Mỹ: Hoàn thành đại hội Mặt trận cấp cơ sở

29/01/2024 | 08:21 GMT+7

(HG) - Đến ngày 26-1, 8/8 Mặt trận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc nên đại hội Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tổ chức chu đáo từ khánh tiết đến nội dung, điều hành; chương trình bám vào hướng dẫn; phần điều hành bám sát vào kịch bản; công tác hiệp thương cử nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Mặt trận cấp cơ sở trên địa bàn huyện Long Mỹ đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Đại hội của các đơn vị đã tập trung đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029 sát hợp với tình hình thực tế. Đáng chú ý là mỗi đơn vị đều xây dựng 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về nhân sự, có 6 đơn vị hiệp thương cử 37 vị ủy viên và 2 đơn vị hiệp thương cử 39 vị ủy viên trong nhiệm kỳ mới. Các đơn vị cử 9-11 đại biểu dự đại hội Mặt trận cấp huyện (dự kiến diễn ra trong tháng 4).

Được biết, tính đến ngày 26-1, toàn tỉnh có 22/75 đơn vị Mặt trận cấp xã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>