Huyện Long Mỹ: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer

22/08/2023 | 07:33 GMT+7

(HG) - UBND huyện Long Mỹ vừa phối hợp khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho khoảng 70 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được cung cấp 4 kỹ năng tiếng Khmer cơ bản, gồm: nghe, nói, đọc, viết, để nâng cao kiến thức, khả năng giao tiếp, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phục vụ Nhân dân bằng tiếng dân tộc trong đồng bào Khmer. Đây là chương trình nằm trong nội dung 1 - Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, các chính sách, cập nhật kiến thức, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>