Kết nạp 40-55 học sinh, sinh viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước vào Đảng

29/01/2024 | 09:09 GMT+7

(HG) - Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Nghị quyết số 20 ngày 11-1-2024 về tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Mục tiêu cụ thể là từ năm 2024-2025 và giai đoạn 2025-2030: Hàng năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp từ 1.020 - 1.250 đảng viên, trong đó đảng viên là học sinh, sinh viên và người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 40-55 người/năm.

Tỉnh ủy đánh giá: 5 năm gần đây (2018-2022), Đảng bộ Hậu Giang kết nạp 4.715 đảng viên, trong đó học sinh, sinh viên và người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là 436 đảng viên. Nhìn chung, đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên, chưa chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, số đảng viên mới kết nạp là học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa tương xứng với nguồn hiện có. Một số nơi phát triển đảng viên còn chạy theo số lượng…

Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh ủy đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi. Trong đó, thường xuyên quan tâm đến công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên, nhất là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Đảng, giúp học sinh, sinh viên giác ngộ và nâng cao nhận thức về sự vinh dự, niềm tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng; từ đó, xác định động cơ đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp cụ thể, sâu sát đối với từng tổ chức cơ sở đảng trong trường học. Hàng năm, phải giao chỉ tiêu cụ thể về kết nạp đảng viên đối với giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên cho các tổ chức cơ sở đảng trong trường học; chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng dài hạn cho cả khóa học và theo từng năm.

Thường xuyên khảo sát toàn diện, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú, đánh giá thực chất vai trò của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; hàng năm, đề ra chương trình, kế hoạch xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước làm cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra thực hiện. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện có, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp…

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>