Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động

16/04/2024 | 06:05 GMT+7

(HG) - Một trong những chỉ tiêu chủ yếu trong công tác nữ công năm 2024 được Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra, đó là mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động, trẻ em là con đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, từ 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 95% Ban Nữ công quần chúng sử dụng công nghệ thông tin kết nối với lao động nữ và công đoàn các cấp thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Năm nay, Công đoàn tỉnh đề ra chỉ tiêu từ 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, phấn đấu 90% trở lên nữ đoàn viên, người lao động khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 60% trở lên nữ đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Để góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, Liên đoàn Lao động tỉnh còn đề ra một số giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung thành lập Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước theo chỉ tiêu giao năm 2024, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công, Ban Nữ công quần chúng ở công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Nữ công cho ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo lao động nữ tự nguyện tham gia. 

Quan tâm chỉ đạo, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong nữ đoàn viên, người lao động. Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới...

NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>