Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng phần mềm quản lý công việc

17/04/2024 | 14:07 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 17-4, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông nghe báo cáo về xây dựng phần mềm quản lý công việc và tình hình triển khai xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, phần mềm quản lý công việc có chức năng cấp site mới cho 119 cơ quan mới cùng với hơn 700 tài khoản sử dụng; đối với 438 site cũ (ứng với 7.000 tài khoản) đang sử dụng chỉ cần cập nhật thêm thông tin cá nhân và phân thêm quyền để sử dụng chức năng này; cập nhật các danh mục: vị trí việc làm, loại công việc, mức độ phức tạp… cho từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó còn phân quyền theo nhóm, theo người sử dụng. Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được phép xem, theo dõi công việc nội bộ của cơ quan đó. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ…) có quyền cao nhất và được quyền xem, theo dõi, giám sát các nhóm cơ quan trực thuộc quản lý hoặc tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cá nhân có thể cập nhật nhật ký công việc theo ngày; lãnh đạo giao việc trực tiếp có thể đánh giá khi công việc đã hoàn thành…

Dự kiến, phần mềm sử dụng thử vào ngày 25-6-2024; khai trương sử dụng chính thức ngày 1-7-2024.

Về xây dựng, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm đối với khối đảng được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.           Cùng với đó, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức với sử dụng và quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn. Việc cụ thể hóa bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm phải bảo đảm theo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý công việc đảm bảo sự tiện ích, dễ sử dụng, có phân cấp, phân quyền rõ ràng, chi tiết....

Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát các yêu cầu cần thiết và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng phần mềm; chậm nhất ngày 30-4, Sở có ý kiến phản hồi về kết quả thực hiện. Đầu tháng 5, lãnh đạo tỉnh sẽ có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về kết quả xây dựng phần mềm….

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng phần mềm quản lý công việc.

Về triển khai xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm, ông Nghiêm Xuân Thành giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của Ban, đồng thời xây dựng khung năng lực mẫu gửi cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, để các cơ quan, đơn vị này tham khảo thực hiện. Việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm hoàn thành trước ngày 30-6.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>