Phụng Hiệp xây dựng 546 mô hình Dân vận khéo

11/04/2024 | 10:48 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2014-2024. Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp đến dự.

Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” luôn quan tâm bám sát vào 4 mục tiêu, 5 quan điểm; các cuộc vận động được triển khai thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, lan tỏa đến từng địa bàn dân cư. Đến nay, toàn huyện Phụng Hiệp có 546 mô hình “Dân vận khéo” tập trung nhất là các mô hình thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… Qua các phong trào, cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 10/3/2014 của Tỉnh ủy ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện phải tiếp tục thể hiện sự gương mẫu của người đứng đầu, thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”…Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đồng thời, rà soát, đánh giá, chọn mô hình tiêu biểu, có tính đặc trưng, hiệu quả để giới thiệu nhân rộng, lan tỏa trên địa bàn; nhất là, các mô hình trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>