Quan tâm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan nhà nước

26/01/2024 | 08:12 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 31-12-2020 của Tỉnh ủy “về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 đạt được nhiều kết quả tích cực”.

Việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh đã và đang được tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền về nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện thống nhất và đồng bộ. Công tác tuyên truyền ngày càng có chiều sâu và thiết thực; công tác kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện khá tốt.

Cùng với đó, việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng vào việc rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia. Các ứng dụng chính quyền điện tử, đô thị thông minh triển khai trong thời gian qua đã đi vào vận hành ổn định và mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thông qua thực hiện Nghị quyết số 03 góp phần giúp cho tổ chức bộ máy cơ quan chính quyền được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra các hạn chế còn gặp phải là hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh những năm gần đây có bước phát triển khá nhưng so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn thấp, việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, triển khai các phần mềm dùng chung, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (nay là toàn trình và một phần) còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị từng lúc, từng nơi, thực hiện chưa tốt, chưa hiệu quả công tác cải cách hành chính, vẫn còn để đơn thư phản ánh liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (để hồ sơ bị trễ hẹn), nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 03 trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã đề ra trong nghị quyết. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung, kết quả và mô hình cải cách hành chính hàng năm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân trong việc tiếp cận, kê khai, giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách chế độ công vụ và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>