Sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

14/03/2024 | 08:20 GMT+7

(HG) - Thời gian họp sẽ vào ngày 29-3, tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét và quyết định nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh nhà.

Dự kiến, có 4 báo cáo, 19 tờ trình, 19 nghị quyết được trình về: Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; Quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026; Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35 ngày 9-12-2021 của HĐND tỉnh (lần 7) quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp...

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế; phân công thành viên báo cáo, thuyết trình dự thảo nghị quyết, soạn thảo tạo Power point trình chiếu các nội dung để đại biểu dễ theo dõi. Các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị được giao soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết có ý kiến đóng góp trước, cần thiết có thể tổ chức khảo sát thực tế...

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>