Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy

19/04/2024 | 16:21 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 19-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp khảo sát, kiểm tra công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Châu Thành.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Sau khi tiếp thu các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết quả, tổ chức được 336 cuộc trong Đảng bộ huyện, với hơn 22.900 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự; bước đầu tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong thực hiện.

Bên cạnh đó, huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình của Tỉnh ủy đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian, bảo đảm điều kiện thực hiện, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để tập trung lãnh đạo thực hiện, đến nay ghi nhận nhiều kết quả.

Cụ thể, trong thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 1-6-2022 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình thực hiện với 7 mục tiêu và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Đến nay, 98,93% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; 90,56% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 94,59% cán bộ, công chức, viên chức là trưởng, phó phòng, ban, ngành huyện được bồi dưỡng quản lý cấp phòng...

Trong khi đó, Đề án số 09 ngày 5-1-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định tạm thời về vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cũng được huyện triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức đều xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện đề án, từ đó ý thức trách nhiệm trong công việc được nâng lên.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến đánh giá huyện Châu Thành có nhiều nỗ lực trong triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy, bước đầu đạt kết quả khá ấn tượng. Mặc dù vậy, ông Trần Văn Huyến cho rằng một số văn bản thực hiện còn chậm; cách thức, kế hoạch triển khai chưa chất lượng; hiệu quả thực hiện một số nghị quyết, đề án, chương trình chưa cao.

Hướng tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Châu Thành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, sâu sắc hơn các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy, nhất là các văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp ủy trên địa bàn; quan tâm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định.

Quang cảnh cuộc họp.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm tổ chức sơ kết các văn bản của Tỉnh ủy để đánh giá kết quả đạt được, chưa được, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời kỳ vàng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu được công tác này nhằm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh…

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>