Tăng cường quan hệ phối hợp giữa tòa án và công đoàn

02/04/2024 | 17:59 GMT+7

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh vừa tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2023-2028.

Việc ký kết nhằm củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, công chức tòa án các cấp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại tòa án.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2023-2028.

Mặt khác, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, định kỳ giữa hai đơn vị. Cụ thể, 2 đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình với việc tăng cường phối hợp thực hiện 4 nội dung trong giai đoạn 2023-2028, gồm: Công tác xây dựng, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật; công tác trao đổi cung cấp thông tin. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hiệu quả để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ về lao động, công đoàn.

Kịp thời trao đổi, thống nhất hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với những vấn đề mới, nhận thức, áp dụng pháp luật còn khác nhau để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ việc về lao động, công đoàn. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, dân sự, tố tụng dân sự, hòa giải, đối thoại tại tòa án; các án lệ, giải đáp nghiệp vụ về lao động, công đoàn tới công chức, viên chức, người lao động tòa án, cán bộ công đoàn các cấp...

NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>