Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện Đề án vị trí việc làm

12/04/2024 | 15:57 GMT+7

(HGO) – Đó là yêu cầu của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh diễn ra sáng ngày 12-4, với hơn 1.400 cán bộ, công chức, viên chức tham dự tại các điểm cầu.

Đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy.

Dự hội nghị còn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá công tác quán triệt và tuyên truyền Đề án số 09 được tổ chức sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cơ quan liên quan, nhất là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 100% cán bộ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chấm thống kê công việc hàng ngày. Kết quả thống kê công việc chuyển biến tích cực qua các tháng đầu năm, thể hiện qua số giờ làm việc và điểm số đã dần đi vào thực chất hơn. Thông qua việc thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hướng tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện Đề án vị trí việc làm và đánh giá kết quả công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc thống kê công việc hàng ngày; nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực của cán bộ trong thống kê công việc. Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện bảng mô tả vị trí việc làm cơ quan khối nhà nước trước ngày 30-6-2024…

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hướng dẫn ghi thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày theo vị trí việc làm.

Theo báo cáo, việc thống kê nhật ký công việc cá nhân theo vị trí việc làm được triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2024. Thời gian làm việc bình quân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) tháng 1 là 157,98 giờ/người/tháng, tính bình quân 7,18 giờ/người/ngày; tháng 2 là 116,08 giờ/người/tháng, tính bình quân 7,26 giờ/người/ngày; tháng 3 là 130,71 giờ/người/tháng, tính bình quân 6,23 giờ/người/ngày.

Nhìn chung, việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày đạt được một số kết quả tích cực, bước đầu đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Từ đó, năng suất, chất lượng hiệu quả làm việc của cán bộ có chuyển biến tích cực.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đáng ghi nhận, giờ giấc làm việc hàng ngày của cán bộ có chuyển biến tích cực, tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc bước đầu đã giảm rõ rệt; có trường hợp cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đã chủ động đề xuất lãnh đạo giao nhiệm vụ cho mình.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện phát sinh không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, tập thể lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tinh giản biên chế, vị trí việc làm chưa sâu sắc, toàn diện nên thiếu quyết liệt, quyết tâm, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc đề án.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ về việc thống kê nhật ký công việc chưa đầy đủ, thống kê chưa trung thực thời gian làm việc, có trường hợp thời gian làm việc thì nhiều nhưng không có sản phẩm công việc, hoặc chỉ liệt kê những công việc chưa rõ sản phẩm. Một số cán bộ ý thức chưa cao trong việc ghi nhật ký, cố gắng ghi cho đủ số giờ chuẩn theo quy định.

 Mặt khác, một số cán bộ thống kê công việc phát sinh từ thực tiễn còn gặp lúng túng, chưa có căn cứ để lãnh đạo giao nhiệm vụ đánh giá mức độ hoàn thành sản phẩm công việc; có những công việc giao nhưng phải trải qua nhiều ngày mới hoàn thành sản phẩm, nên quá trình đánh giá chưa sát với thực tế. Việc tổng hợp công việc hàng tháng còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khó khăn, vướng mắc kể trên là do việc triển khai thực hiện vị trí việc làm, thống kê nhật ký công việc hàng ngày là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện từng bước đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Một số trường hợp cán bộ làm việc thiếu hiệu quả, không có sản phẩm công việc, có biểu hiện ngán ngại đối với việc thống kê nhật ký công việc. Chưa có phần mềm chuyên dụng thống nhất để phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp công việc, ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng tổng hợp, báo cáo…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>