Thành phố Ngã Bảy: 86 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4

26/10/2023 | 08:46 GMT+7

(HG) - Ngày 25-10, tại Trung tâm Chính trị thành phố Ngã Bảy, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 cho 86 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy quản lý.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên tham gia nghiên cứu 5 chuyên đề, như: hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương.

Tại lễ khai giảng, ông Trương Quốc Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, khẳng định cập nhật kiến thức lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với yêu cầu đổi mới và thực hiện thành công đại hội đảng các cấp trong tình hình mới. Vì vậy, mỗi cán bộ tham gia lớp tập huấn cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tham gia học tập, nghiên cứu nghiêm túc. Phía nhà trường sẽ cử những giảng viên có kinh nghiệm, chiều sâu chuyên môn để nghiên cứu, thảo luận với học viên trong quá trình học tập.

Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, các học viên được Ban Thường vụ Thành ủy cử đi học phải thực hiện nghiêm quy định học tập. Ông khẳng định, Thường trực Thành ủy sẽ bố trí cho học lại đối với những học viên nào chưa nghiêm túc trong đợt học tập lần này.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>