Thành phố Ngã Bảy: Ra mắt mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

31/01/2024 | 08:20 GMT+7

(HG) - Mới đây, Đảng ủy phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đây là mô hình đầu tiên được ra mắt ở thành phố theo sự chỉ đạo của Thành ủy Ngã Bảy.

Mô hình “có 21 thành viên, do ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành làm Tổ trưởng. Mô hình được tổ chức triển khai và thực hiện theo Kế hoạch số 180-KH/TU, ngày 09/01/2024 của Thành ủy Ngã Bảy, với nội dung gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở với Nhân dân qua 3 nội dung, gồm: “Nghe dân nói” (kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời xử lý, giải quyết), “Nói dân hiểu” (tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương, để người dân thấu hiểu và tích cực tham gia thực hiện), “Làm dân tin” (xây dựng hình ảnh gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị đúng, trúng, không để tình trạng phản ánh kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời xử lý, chấn chỉnh, uốn nắn những sai phạm của cán bộ, đảng viên khi người dân phát hiện và phản ánh, kiến nghị…).

Theo chỉ đạo của Thành ủy Ngã Bảy, năm 2024, 6/6 xã, phường ở thành phố đều triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả tổ chức thực hiện.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>