Thành phố Ngã Bảy: Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền đạt 99,27%

29/01/2024 | 09:09 GMT+7

(HG) - Đó là đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền theo chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy Ngã Bảy.

Kết quả này dựa trên cơ sở khảo sát, xin ý kiến sự hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và nắm tình hình dư luận xã hội năm 2023. Qua đó cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền năm 2023 cao hơn 0,07% so với năm 2022 và đạt 102,34% so với chỉ tiêu chương trình đề ra năm 2023. Kết quả trên đã đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ở thành phố trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn, theo hướng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Qua đó, ngày càng củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần để thành phố Ngã Bảy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>