Thành phố Vị Thanh: Dự kiến khen thưởng cho hơn 2.800 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

15/04/2024 | 07:29 GMT+7

(HG) - Theo UBND thành phố Vị Thanh, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch khen thưởng tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua năm 2024, nhằm đảm bảo việc khen và thưởng kịp thời, đúng quy định pháp luật; không vượt quá nguồn kinh phí khen thưởng do Nghị quyết HĐND giao đầu năm.

Năm nay, UBND thành phố dự kiến khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất hưởng ứng các phong trào do UBND tỉnh phát động (ảnh minh họa).

Đồng thời, nhằm đảm bảo việc xét và khen thưởng các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố. Qua đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, trong năm 2024, đơn vị phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, đột xuất và tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để tôn vinh, biểu dương và khen thưởng. Trong đó, dự kiến khen thưởng cho 353 tập thể, 900 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất đã phát động năm 2023; dự kiến khen thưởng cho 312 tập thể, 838 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất hưởng ứng các phong trào do UBND tỉnh phát động trong năm 2024.

Ngoài ra, đơn vị còn dự kiến khen thưởng cho 74 tập thể, 208 cá nhân có thành tích trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố có văn bản phê duyệt của UBND thành phố; dự phòng khen đột xuất theo thực tế nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy - UBND thành phố chỉ đạo, với số lượng dự kiến khen thưởng là 50 tập thể và 100 cá nhân.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>