Thành phố Vị Thanh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

10/04/2024 | 07:05 GMT+7

(HG) - UBND thành phố Vị Thanh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Theo đó, với mục tiêu “Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị; trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước hoàn thành tiêu chí chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua”, UBND thành phố phát động trong Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố tập trung ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Giữ vững 5/5 phường văn minh đô thị là một trong những chỉ tiêu thi đua chủ yếu được UBND thành phố đề ra trong năm 2024.

Cụ thể, trong năm nay, thành phố đề ra một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu như tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 8.057 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.953 tỉ đồng; tổng thu ngân sách địa phương 405 tỉ 449 triệu đồng. Tỷ lệ giảm nghèo 0,7%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 100%, tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch 99,84%. Tiếp tục giữ vững 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/4 xã nông thôn mới nâng cao và 1/4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã Tân Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giữ vững 5/5 phường văn minh đô thị. Công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên tổng dân số đạt chỉ tiêu trên giao; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội từ 5% trở lên; kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí)...

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>