Thành phố Vị Thanh: Sẽ tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ

23/05/2024 | 07:37 GMT+7

(HG) - Dự kiến, trong quý II năm nay, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh sẽ có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Nội dung đối thoại xoay quanh việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ. Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ.

Qua đối thoại, nhằm phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển đoàn viên, thanh niên, hội viên. Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển trên địa bàn; giúp đoàn viên, thanh niên và hội viên nâng cao nhận thức, hành động về vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>