Thị ủy Long Mỹ: Sẽ tổ chức nhiều cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân

15/04/2024 | 19:19 GMT+7

(HG) - Thị ủy Long Mỹ vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2024.

Về lĩnh vực: giáo dục, đối thoại với Ban giám hiệu, công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chuyên môn, giáo viên, phụ huynh học sinh, dự kiến trong tháng 5. Tiếp xúc, đối thoại với người có công, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, đề án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, dự kiến trong tháng 6. Tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ liên quan lĩnh vực thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024, dự kiến trong tháng 7. Riêng đối với các xã, phường, sẽ tổ chức tiếp xúc từ 2 cuộc/năm trở lên, thực hiện trước tháng 7-2024.

Đây là dịp để lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe những đề xuất, góp ý của đối tượng tiếp xúc, đối thoại về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chủ trương, chính sách có liên quan, để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, xem xét các giải pháp nâng cao và bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách của thị xã cho phù hợp. Mặt khác, triển khai đến Nhân dân về những chủ trương, chính sách có liên quan đến từng chủ đề, nội dung, đối tượng tiếp xúc, đối thoại. Qua đó, tạo sự đồng thuận và hài lòng trong Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>