Thị ủy Long Mỹ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024

10/04/2024 | 07:50 GMT+7

(HG) - Trong quý II/2024, Thị ủy Long Mỹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024-2025 của tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng” hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Tập trung chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, nhất là Đề án số 06 và Đề án số 09. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm, gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Chỉ đạo hoàn thành công tác phát triển đảng viên đạt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp thị xã nhiệm kỳ 2024-2029; Hội nghị thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Tổ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền theo kế hoạch đề ra. Phát huy hiệu quả nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, nhất là các mô hình phát triển kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm phát triển nông nghiệp bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; phát huy hiệu quả và phát triển các sản phẩm OCOP. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu cuối quý II tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%. Tập trung chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả thu, chi ngân sách; thu nội địa đạt trên 60%. Lãnh đạo triển khai thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường năm 2024. Thực hiện tốt Chiến dịch Truyền thông dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2024 và tiếp tục vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và BHXH tự nguyện. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phường đô thị văn minh. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập trong khu vực phòng thủ 3 đơn vị xã, phường năm 2024 theo kế hoạch.  Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt còn thấp.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>