Thị xã Long Mỹ: Kiểm tra phòng, chống tham nhũng

04/04/2024 | 07:47 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra vào tháng 7-2024, đối tượng kiểm tra là các phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường. Nội dung kiểm tra quy định tại Điều 12 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ. Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>