Thị xã Long Mỹ: Năm 2024, dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 443,6 tỉ đồng

23/02/2024 | 08:22 GMT+7

(HG) - Năm 2024, dự toán thu ngân sách nhà nước của thị xã Long Mỹ hơn 443,6 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 57,1 tỉ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch, địa phương đề ra mục tiêu tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý thu, chi ngân sách địa phương; tích cực khai thác các khoản thu còn tiềm năng, phấn đấu thu nội địa đến cuối năm vượt 10% trở lên; đề ra biện pháp chống thất thu, hạn chế nợ đọng không quá 5%; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; quản lý chặt chẽ chi ngân sách địa phương, thực hành tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Năm 2023 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Long Mỹ hơn 543,2 tỉ đồng, đạt hơn 101%. Trong đó, thu nội địa hơn 69 tỉ đồng, đạt 128,7%.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>