Thị xã Long Mỹ: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

16/04/2024 | 07:43 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Long Mỹ (BCĐ 138) vừa phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Theo kế hoạch, thi đua gồm 5 nội dung chính: tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; đổi mới hình thức và phương pháp phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước; tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và địa phương thực hiện đảm bảo thống nhất, bám sát nội dung của từng tiêu chí, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian quy định.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích