Tuyên truyền khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975

16/04/2024 | 07:41 GMT+7

(HG) - Đó là một trong những nội dung thực hiện của Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024) vừa được UBND tỉnh ban hành.

Tập trung tuyên truyền lồng ghép thành tựu 20 năm thành lập tỉnh (ảnh minh họa).

Ngoài nội dung khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, việc tuyên truyền còn phải tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc.

Đồng thời, nêu bật những thành tựu của đất nước sau 49 năm thống nhất và của tỉnh sau 20 năm thành lập, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền Ngày Quốc tế Lao động 1-5, khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Mặt khác, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9; ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch); kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thời gian tuyên truyền được thực hiện từ ngày 15-4 đến 20-5, trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng hình thức cổ động trực quan.

Cũng theo nội dung kế hoạch của UBND tỉnh, việc kỷ niệm còn được thực hiện thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim, triển lãm ảnh tư liệu và sách, tổ chức giải quần vợt; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Họp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Trên tinh thần đó, kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền thành tựu 20 năm thành lập tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, an toàn, ý nghĩa và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; nội dung thiết thực, đa dạng, phong phú nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>