Vốn huy động tăng trưởng trên 11%

29/11/2023 | 18:12 GMT+7

(HG) - So với cuối năm rồi, tổng vốn huy động toàn địa bàn tỉnh tăng trưởng 11,79%, với tổng vốn huy động là 22.300 tỉ đồng. Vốn huy động đáp ứng được 59,25% cho hoạt động tín dụng. Trong tổng vốn huy động trên địa bàn thì khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước huy động được 14.729 tỉ đồng, chiếm 66,05%, còn lại khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng Nhân dân. Ước thực hiện đến cuối năm 2023, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn đạt 22.399 tỉ đồng, tăng trưởng 12,08% so với cuối năm 2022.

Theo đó, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đến nay là 37.638 tỉ đồng, tăng trưởng 7,70% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn là 19.568 tỉ đồng, chiếm 51,99%; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 18.070 tỉ đồng, chiếm 48,01%. Dư nợ một số chương trình tín dụng trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương đạt được kết quả nổi bật như: cho vay thu mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng dư nợ 2.689 tỉ đồng, tăng trưởng 18,51%; cho vay nuôi trồng, chế biến thủy sản dư nợ 3.796 tỉ đồng, tăng trưởng 0,37%; cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN dư nợ 210 tỉ đồng, tăng trưởng 31,25% so với cuối năm 2022... Đối với các chương trình tín dụng chính sách dư nợ đạt 3.781 tỉ đồng, tăng trưởng 9,44%. Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn dư nợ 23.097 tỉ đồng, tăng trưởng 7,42% so với cuối năm 2022…

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>