Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân tiêu cực trong giải quyết hồ sơ hành chính

27/11/2023 | 06:36 GMT+7

(HG) - Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ quan tâm nhiệm vụ trên để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27 ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị…

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. Cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách TTHC. Tập trung rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung đối với các TTHC đặc thù của tỉnh hoặc mạnh dạn tham mưu UBND tỉnh đề xuất bộ, ngành Trung ương bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

Phải theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp…

K.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>