Chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với địa phương

20/01/2024 | 16:36 GMT+7

(HGO) - Đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố diễn ra vào sáng ngày 20-1, ở thành phố Ngã Bảy.

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị trong cụm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh phát động.

Theo đánh giá, trong năm 2023, phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục được triển khai, thực hiện bài bản, có nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của tỉnh.  

Đáng ghi nhận là các đơn vị trong cụm đã tích cực hưởng ứng và nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt 6 phong trào thi đua theo chuyên đề và 1 phong chào thi đua đột xuất do UBND tỉnh phát động. Trong thi đua thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng được các huyện, thị xã, thành phố đồng tình hưởng ứng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa trái) và lãnh đạo Sở Nội vụ trao hoa cho đại diện các đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023, 2024.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp; mức sống người dân ngày càng nâng cao, đời sống vui tươi, phấn khởi. Với sự quyết tâm nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị đạt được kết quả cao trong thi đua hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm qua.

Nổi bật như tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 của các đơn vị thực hiện đạt hơn 64.304 tỉ đồng, vượt 5,03% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương (thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất) thực hiện được hơn 576.449 tỉ đồng, đạt 100,24% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành 22.700 tỉ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ, vượt 1,75% kế hoạch. Trong năm, các đơn vị giải quyết việc làm đạt 117,39% kế hoạch...

Lãnh đạo UBND huyện Long Mỹ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đơn vị trong cụm cũng luôn có sự đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng xét và đề nghị khen thưởng; bảo đảm khen đúng người, đúng thành tích, kịp thời, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Kết quả năm 2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khen thưởng cho 5.099 tập thể, 22.569 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao và ghi nhận sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng của cụm đã góp phần đồng hành cùng với tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các đơn vị trong cụm cần tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh phát động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tổ chức thực hiện, các đơn vị phải bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng và tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với địa phương, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Đặc biệt lưu ý thi đua khen thưởng phải xuất phát từ Nhân dân, mọi cơ chế chính sách đều hướng tới Nhân dân và vì lợi ích của Nhân dân, đất nước...

Cũng tại hội nghị, đại diện huyện Châu Thành đã tiếp nhận Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2024 từ đại diện thành phố Ngã Bảy (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023).

Tin, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>