CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG CHUYỂN GIAO

27/11/2018 | 08:47 GMT+7

Số 35 Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT:  (0293) 3 58 39 39 - 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com

I. Tên tài sản, giá khởi điểm:

1. Tài sản kê biên tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm).

- QSDĐ DT 8.712,5m2, loại đất CLN, LUC & cây trồng trên đất. GKĐ: 1.030.924.500 đ.

- QSDĐ DT 224m2, loại đất ONT & CTXD. GKĐ: 863.612.320 đ.

- QSDĐ DT 145,2m2, loại đất CLN & CTXD. GKĐ: 271.394.227 đ.

2. Tài sản kê biên tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Nguyễn Văn Lành & Đặng Mỹ Hận).

- QSDĐ DT 2.495,8m2, loại đất LUC. GKĐ: 157.235.400 đ.

- QSDĐ DT 3.919m2, loại đất LUC & cây trồng trên đất. GKĐ: 380.232.000 đ.

3. QSDĐ DT 4.373,2m2, loại đất LUC. Tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Lê Văn Phương & Phạm Thị Lèo). GKĐ: 249.272.400 đ.

4. QSDĐ DT 1.642,4m2, loại đất LUC. Tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Nguyễn Văn Út & Nguyễn Thị Ngọc Xương). GKĐ: 103.401.200 đ.

5. QSDĐ DT 83,5m2, loại đất ONT & CTXD nhà ở trên đất. Tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Ngô Tứ Hải & Lư Thị Nhân). GKĐ: 118.130.501 đ.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 20/12/2018 tại Hội trường Công ty.

6. QSDĐ DT 241,1m2, loại đất T & cây trồng trên đất. Tại khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Hs Nguyễn Hữu Tài). GKĐ: 351.638.788 đ.

7. QSDĐ DT 4.743m2, loại đất LUC. Tại ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ (Hs Phạm Văn Dũng). GKĐ: 245.821.716 đ.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 14h00 ngày 20/12/2018 tại Hội trường Công ty.

II. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

III. Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 17/12/2018.

Viết bình luận mới