TIÊU ĐIỂM
  • Để vơi nhẹ nỗi đau da cam
  • Chiến tranh đã lùi xa, song những vết thương và nỗi đau do chất độc da cam/Dioxin để lại vẫn cứ tồn tại ...
  • Nhiều chỉ tiêu đạt khá
  • Là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ ...
  • Đảm bảo an ninh trật tự
  • An ninh trật tự (ANTT) ổn định; các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm; người dân ngày càng tin yêu ...
  • Để vơi nhẹ nỗi đau da cam
  • Chiến tranh đã lùi xa, song những vết thương và nỗi đau do chất độc da cam/Dioxin để lại vẫn cứ tồn tại ...
  • Giảm cả 3 mặt
  • Mới đây, tại buổi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Phụng Hiệp, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao ...