HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
49,993,371 lượt truy cập
TIÊU ĐIỂM
  • Khỏe để bảo vệ Tổ quốc
  • ​​​​​​​Tập luyện thể thao để có sức khỏe hoàn thành tốt trách nhiệm, trọng trách được giao luôn được ...
  • Nô nức vào năm học mới
  • ​​​​​​​Trong không khí nô nức những ngày đầu tựu trường, các cấp, các ngành, trường học trên địa bàn ...
  • Khỏe để bảo vệ Tổ quốc
  • ​​​​​​​Tập luyện thể thao để có sức khỏe hoàn thành tốt trách nhiệm, trọng trách được giao luôn được ...
  • Về thăm Sóc Bà Mai
  • Từ thành phố Vị Thanh, theo Quốc lộ 61, khoảng 7km, đến huyện Vị Thủy, rẽ phải chạy khoảng 5km nữa là ...