THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG CHUYỂN GIAO

09/01/2019 | 08:03 GMT+7

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 37 Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT:  (0293) 3 58 39 39 - 0907 030 333 - Website: www.daugiaphuongnam.com

I. Tên tài sản, giá khởi điểm

1. Tài sản kê biên tại ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (Hs Huỳnh Thanh Hồ & Lê Hồng Minh).

- QSDĐ DT 8.947,2m2, loại đất ONT, CLN & cây trồng trên đất. GKĐ: 616.421.756 đ.

- QSDĐ DT 543,1m2, loại đất ONT, CLN, CTXD & cây trồng trên đất. GKĐ: 363.219.230 đ.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 01/02/2019 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy.

2. QSDĐ DT 16.177,6m2, loại đất LUC & cây trồng trên đất. Tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hs Trần Văn Út & Nguyễn Thị Chính). GKĐ: 1.578.462.000 đ.

3. QSDĐ DT 25.980m2, loại đất LUC. Tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A  (Hs bà Nguyễn Thị Xứng & ông Trần Văn Biết). GKĐ: 1.948.500.000 đ.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 14h00 ngày 01/02/2019 tại Hội trường Công ty.

Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 29/01/2019.

4. QSDĐ DT 6.630,2m2, loại đất BHK & cây trồng trên đất. Tại ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hs Nguyễn Văn Đông & Lê Thị Mỹ Hạnh). GKĐ: 245.521.000 đ.

 5. QSDĐ DT 94,3m2, loại đất ONT, CLN & CTXD trên đất. Tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hs Ngô Thị Kim Chung). GKĐ: 322.947.845 đ.

 6. QSDĐ DT 10.915m2, loại đất BHK. Tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, (Hs Lê Quốc Việt & Trần Thị Phượng). GKĐ: 282.343.000 đ.

 7. QSDĐ 6.116m2, loại đất BHK. Tại ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, (Hs Nguyễn Hoàng Anh & Nguyễn Thị Ngọc Trinh). GKĐ: 132.544.000 đ.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 18/02/2019 tại Hội trường Công ty.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 15/02/2019.

Viết bình luận mới