THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG CHUYỂN GIAO

15/03/2019 | 08:28 GMT+7

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

Số 37 Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT:  (0293) 3 58 39 39 - 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com

I. Tên tài sản, giá khởi điểm

1. Tài sản kê biên tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Nguyễn Anh Tuấn & Nguyễn Thị Liễu).

- QSDĐ DT 423,7m2, loại đất ODT, CLN & CTXD. GKĐ: 410.518.284 đ.

- QSDĐ DT 6,293,9m2, loại đất CLN & cây trồng. GKĐ: 556.178.300 đ.

2. Tài sản kê biên tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Nguyễn Văn Lành & Đặng Mỹ Hận).

- QSDĐ DT 2.495,8m2, loại đất LUC. GKĐ: 141.904.948 đ.

- QSDĐ DT 3.919m2, loại đất LUC & cây trồng. GKĐ: 343.159.380 đ.

3. Tài sản kê biên tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hs Nguyễn Văn Phú & Ngô Thị Cẩm).

- QSDĐ DT 8.712,5m2, loại đất LUC, CLN & cây trồng. GKĐ: 930.409.361 đ.

- QSDĐ DT 224m2, loại đất ONT & CTXD. GKĐ: 779.410.118 đ.

- QSDĐ DT 145,2m2, loại đất CLN & CTXD. GKĐ: 244.933.289 đ.

4. QSDĐ DT 4.373,2m2, loại đất LUC. Tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hs Lê Văn Phương & Phạm Thị Lèo). GKĐ: 224.968.341 đ.

* Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 05/4/2019.

* Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 08/4/2019 tại Hội trường Công ty.

5. QSDĐ DT 94,3m2, loại đất ONT, CLN & CTXD. Tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hs Ngô Thị Kim Chung). GKĐ: 306.800.453 đ.

* Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 19/4/2019.

*Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 22/4/2019 tại Hội trường Công ty

II. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Viết bình luận mới