THÔNG BÁO (lần 1)

18/11/2019 | 08:19 GMT+7

Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Tiếp theo

Còn tiếp

Viết bình luận mới