THÔNG BÁO MỜI CHÀO

04/03/2020 | 10:36 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SH1PP ngày 06/02/2020 của Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác “Thu gom, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao cho NMNĐ Sông Hậu 1”;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SH1PP ngày 25/02/2020 của Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về việc phê duyệt Hồ sơ mời chào (HSMC) thực hiện công tác “Thu gom, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao cho NMNĐ Sông Hậu 1”.

Ban QLDA tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời Nhà thầu tham gia chào giá thực hiện công tác “Thu gom, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao cho NMNĐ Sông Hậu 1”.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ HSMC với giá bán là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn) với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian bán HSMC: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần);

- Địa điểm bán HSMC: Phòng Kinh tế Kế hoạch - Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân - thị trấn Mái Dầm - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang.

Thông tin về thời điểm đóng thầu, mở thầu như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 03 năm 2020;

- Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá (HSCG): Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân - thị trấn Mái Dầm - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang;

- Thời gian mở HSCG: 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 03 năm 2020;

- Địa điểm tổ chức mở HSCG: Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân - thị trấn Mái Dầm - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang.

Ban QLDA kính mời đại diện Quý công ty tới tham dự lễ mở HSCG vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>