HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,412,301 lượt truy cập

6 tác phẩm của Hoàng Xuân Việt

02/05/2019 | 08:54 GMT+7

Những tác phẩm gồm: “Nên thân với đời”, “Đầu tư tương lai”, “Thuật nói chuyện hàng ngày”, “Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng”, “Thinh lặng cũng là hùng biện”, “Thất nhân tâm”. Hoàng Xuân Việt (1930-2014) là nhà văn, dịch giả, học giả, nhà ngôn ngữ học. Ông có thể sự dụng nhiều ngoại ngữ. Cùng với Nguyễn Hiến Lê, Phạm Cao Tùng, Nguyễn Duy Cần, ông là một trong bốn học giả nổi bật về loại sách học làm người. Ông có khoảng 300 đầu sách được xuất bản.

Những tác phẩm của Hoàng Xuân Việt chứa đựng nhiều bài học về kỹ năng sống, đề cao tính tự lập, trau dồi phẩm cách. Ông đề cao việc rèn luyện bản thân mỗi ngày, trong cách sống, cách làm việc, ứng xử, giữ gìn đạo đức. Mỗi trang sách đều được đúc kết từ những trải nghiệm, nghiên cứu của một người có tâm, mang đến cho người đọc nhiều bài học hữu ích.

T.H

Viết bình luận mới