HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
122,981,375 lượt truy cập

Hồ Chí Minh bàn về Đảng

15/10/2020 | 11:15 GMT+7

Là ấn phẩm do tác giả Vũ Tình và Đặng Thị Minh Phượng tuyển chọn, NXB Trẻ ấn hành, gồm những trích đoạn rất ngắn của Bác nhưng đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, tính thời sự và dễ áp dụng. Những lời dạy của Người có giá trị trường tồn, là kim chỉ nam để mỗi người học và làm theo. Đặc biệt, những nhận định của Người còn giúp cho thế hệ sau hiểu sâu, hiểu sát để có suy nghĩ, góc nhìn đúng.

Hai tác giả là những người nghiên cứu về chuyên ngành Hồ Chí Minh, đã chắt lọc từ Bộ “Hồ Chí Minh toàn tập” với những bài phát biểu, bài viết của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp độc giả hiểu, dễ tiếp cận hơn với tư tưởng Hồ Chí Minh…

T.H

Viết bình luận mới