Tuyên giáo Hậu Giang: 90 năm hình thành, phát triển

31/07/2020 | 09:43 GMT+7

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), đồng thời ghi lại dấu ấn, thành tựu cũng như khẳng định vai trò của ngành tuyên giáo trong suốt 90 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn quyển “Tuyên giáo Hậu Giang - 90 năm hình thành, phát triển”.

Nội dung quyển sách được chia làm ba phần: phần thứ nhất là khái quát vùng đất và con người Hậu Giang ngày nay; phần thứ hai là Tuyên giáo Hậu Giang qua 90 năm - đây là phần chính của quyển sách và phần thứ ba là công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trong phần Tuyên giáo Hậu Giang qua 90 năm, cuốn sách tập trung nêu bật những thành tựu rất quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò đi trước, mở đường, đi cùng, tổng kết, phát triển của ngành tuyên giáo tỉnh nhà nói riêng và toàn Đảng nói chung.

Trong bối cảnh mới khi thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn của toàn ngành tuyên giáo. Để hoàn thành tốt trọng trách vẻ vang này, trong thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung: một là ra sức đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, xem đây là nội dung xuyên suốt, hàng đầu, định hướng lâu dài với sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở; hai là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ba là tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch… quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Việc biên soạn tuy được thực gấp rút nhưng với sự cố gắng, nỗ lực trong công tác sưu tầm, tập hợp tư liệu và được đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng trong ngành nên quyển sách cũng kịp ra đời để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo. Có thể nói, đây là nguồn tài liệu quý nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ ngành tuyên giáo nói riêng, cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh nói chung.

PHẠM QUỲNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>