“Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn”

08/02/2021 | 04:26 GMT+7

Là quyển sách tập hợp những bài viết của tác giả Vũ Trung Kiên, được đăng trên các báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong những năm gần đây, do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sách gồm 3 phần: “Xây dựng Đảng từ tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng từ những vấn đề thực tiễn” và “Xây dựng Đảng nhìn từ tổ chức, bộ máy, con người”.

Mỗi phần đều có mối quan hệ với nhau, tạo nên sự logic, nhất quán, đặc biệt là mang tính thời sự, cập nhật tình hình thực tiễn hiện nay, phản ánh đúng tính lịch sử của vấn đề. Qua từng trang sách, giúp người đọc thấy vai trò cũng như những giá trị tư tưởng của Bác trong công tác xây dựng Đảng. Trong tư tưởng của Người, Tổ quốc và Nhân dân là một. Cả cuộc đời cao đẹp của Người luôn phấn đấu vì mục đích mang lại sự độc lập cho đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân…

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>