108 cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ

25/09/2020 | 06:40 GMT+7

(HG) - Trong ngày 24-9, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020. Tham dự có 108 học viên là cán bộ công đoàn thuộc các cơ quan tỉnh.

Đông đảo cán bộ công đoàn thuộc các cơ quan tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung về quy trình kiện toàn nhân sự Ban chấp hành (BCH), Ủy ban kiểm tra (UBKT) và các chức danh BCH, UBKT công đoàn cơ sở (CĐCS); hướng dẫn quy trình kết nạp công đoàn viên mới; quy trình bầu cử BCH tại đại hội công đoàn, sửa đổi thời gian đại hội CĐCS và quy cách, quy định về tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội công đoàn. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn các cơ quan tỉnh còn được quán triệt một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công đoàn và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn, trong đó nhấn mạnh về nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS và công đoàn viên; bổ sung quy định về trách nhiệm nêu gương và bảo vệ hệ thống chính trị, tổ chức công đoàn của cán bộ công đoàn; sửa đổi quy định về quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công đoàn; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT CĐCS; công tác tài chính CĐCS...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới