Giải pháp trong tập hợp hội viên

21/07/2019 | 23:36 GMT+7

Qua nửa nhiệm kỳ, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam trong tỉnh đã tập hợp hội viên vào Hội đạt 50,31%. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 17/76 cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%.

Hội LHPN Việt Nam phường IV tổ chức họp mặt hội viên.

So với chỉ tiêu Trung ương Hội giao “đến cuối nhiệm kỳ đảm bảo không có cơ sở hội tập hợp hội viên dưới 50%” thì kết quả đạt được vào thời điểm này đang là thách thức đặt ra cho các cấp hội LHPN Việt Nam trong tỉnh về công tác tập hợp hội viên tham gia hoạt động hội.

Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra đến cuối nhiệm kỳ, cả nước tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động hội. Thực hiện chỉ tiêu trên, 3 năm qua, các cấp hội LHPN Việt Nam trong tỉnh có nhiều nỗ lực vận động, thu hút phụ nữ.

Dự báo về độ khó

Theo báo cáo từ các cấp hội LHPN Việt Nam trong tỉnh, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có tổng số hội viên phụ nữ 123.403/222.894 phụ nữ, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 55,4%. 8/8 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ hội viên đạt trên 50%; có 8 cơ sở hội tỷ lệ hội viên đạt dưới 50%.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể, đầu năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp hội LHPN Việt Nam tỉnh thực hiện rà soát, nắm chặt số lượng hội viên thực tế.

Qua rà soát, hiện nay tỉnh có 106.254 hội viên trong tổng số 211.202 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ toàn tỉnh chỉ còn 50,31%. Có trên 22% số cơ sở hội tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%, cá biệt có đơn vị đạt 13,5%.

Theo Hội LHPN Việt Nam tỉnh, việc tập hợp hội viên tham gia công tác hội gặp khó do nhiều nguyên nhân. Trong đó, khách quan là do phụ nữ trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ lớn (29,4% tổng số phụ nữ chưa là hội viên) nên chưa quản lý, tập hợp được. Một bộ phận phụ nữ trong độ tuổi lao động đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, thời gian làm việc nhiều nên các chị ít tham gia công tác hội.

Mặt khác, toàn tỉnh hiện còn hơn 35.000 phụ nữ có tên trong hộ khẩu do công an quản lý nhưng thực tế các chị đã vắng mặt ở địa phương rất lâu, có những trường hợp thỉnh thoảng về quê một vài lần trong năm. Do vậy, công tác tiếp cận để vận động của cán bộ hội gặp những cái khó.

Công tác tuyên truyền trong hệ thống hội cũng chưa thật sự đổi mới, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của phụ nữ; nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ít, thiếu kế hoạch sử dụng nguồn hiệu quả cho các mô hình kinh tế nên hiệu quả hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo chưa thật sự bền vững… cũng là những nguyên nhân khiến công tác tập hợp phụ nữ vào Hội gặp nhiều trở ngại.

Giải pháp thu hút hội viên

Cũng như những địa phương khác trên địa bàn thành phố Vị Thanh, trước năm 2018, Hội LHPN Việt Nam phường IV, thành phố Vị Thanh có tỷ lệ tập hợp hội viên khá cao, trên 70%. Tuy nhiên, qua rà soát lại số hội viên thực tế có mặt tại địa phương, tỷ lệ thu hút hội viên của phường giảm xuống còn khoảng 45%.

Trước tình hình đó, Hội LHPN Việt Nam phường triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ hội viên vào Hội của phường. Bà Phạm Thị RôSa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phường IV, chia sẻ: “Chúng tôi đẩy mạnh công tác tham mưu cho Đảng ủy phường phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi, tổ, nhóm, câu lạc bộ của phụ nữ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của các chị để có giải pháp hỗ trợ. Hội chỉ đạo các chi hội trưởng, hội viên nòng cốt tăng cường quan tâm, vận động chị em tham gia vào Hội; chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút chị em”.

Đầu năm 2019 đến nay, trên cơ sở nắm chặt nguồn phụ nữ thuộc đối tượng tham gia vào Hội, Hội LHPN Việt Nam phường IV đẩy mạnh việc thành lập những câu lạc bộ, tổ, nhóm với nhiều hình thức hoạt động khác nhau, phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng nhóm đối tượng hội viên.

Ra mắt mô hình “Ngôi nhà an toàn nói không với bạo lực trẻ em” của khu vực 4, phường IV.

Đơn cử như các mô hình: “Mỗi tháng một chuyên đề công tác hội” ở khu vực 7, “Quyển sách trao tay, quyển tập tình thương” ở khu vực 3, “Ngôi nhà an toàn nói không với bạo lực trẻ em” ở khu vực 4… Từ những mô hình này đã góp phần nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia công tác hội ở địa phương. Đến thời điểm này, Hội LHPN Việt Nam phường IV đã tập hợp được 3.316 hội viên, nâng tỷ lệ thu hút hội viên từ dưới 50% lên 53%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương Hội.

“Nhận thấy đời sống kinh tế các chị hiện nay tương đối ổn định, nhu cầu về đời sống tinh thần rất cao, một số chị em thích tham gia các hoạt động xã hội, làm công tác thiện nguyện nên thời gian qua, Hội mạnh dạn đổi mới hình thức sinh hoạt, tập trung những hoạt động, loại hình sinh hoạt có tính chất giao lưu, giải trí để lôi kéo chị em”, bà RôSa cho biết thêm.

Hiện nay, Hội LHPN Việt Nam thành phố Vị Thanh là một trong những đơn vị cấp huyện có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%, trong đó có 3 xã, phường chưa đạt tỷ lệ trên 50%. Để đạt nghị quyết Tỉnh hội, Trung ương Hội đề ra trong nhiệm kỳ này, Hội LHPN Việt Nam thành phố chỉ đạo các cấp hội tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp tập hợp, thu hút, nâng cao chất lượng hội viên.

Theo bà Mã Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thành phố Vị Thanh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội sẽ chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội; không ngừng đổi mới nội dung và chất lượng các buổi sinh hoạt hội viên tại các chi, tổ, các buổi sinh hoạt của các mô hình thu hút hội viên nhằm đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

Thành hội cũng sẽ nhân rộng, tuyên truyền các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm thu hút chị em hơn. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội và hội viên nòng cốt, bản lĩnh chính trị tốt, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác hội. Tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hóa các mô hình tập hợp thiết thực cho từng đối tượng phụ nữ, chọn điểm chỉ đạo, nhân rộng những mô hình hay…

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới