Huyện đoàn Phụng Hiệp: Hoàn thành 90% khối lượng công việc Tháng thanh niên

24/03/2020 | 17:53 GMT+7

(HG) - Tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn ở huyện Phụng Hiệp đã triển khai hơn 160 công trình, phần việc như: sửa cầu, vá lộ, làm kè sinh thái, xây dựng nhà cho đoàn viên, thanh niên khó khăn, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19… Đến nay, có đến 90% số lượng công trình, phần việc đã hoàn thành. Chị Bùi Thị Lệ Nguyên, Phó Bí thư Huyện đoàn Phụng Hiệp, cho biết: “Điểm nổi bật của Tháng thanh niên năm nay là Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn ngoài việc thực hiện các công trình, phần việc thì cũng tập trung cùng với địa phương phòng, chống tốt dịch Covid-19, như tổ chức phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn khí, hướng dẫn cho các em học sinh rửa tay khi trở lại trường. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mỗi công trình được thực hiện không quá 30 đoàn viên thanh niên tham gia, nhưng sẽ lấy chất lượng để đánh giá hiệu quả công trình”.

 DUY KHÁNH

Viết bình luận mới