Năm dân vận chính quyền: Góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân

18/04/2019 | 08:58 GMT+7

Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục chọn chủ đề công tác dân vận là “Năm dân vận chính quyền”. Quán triệt tinh thần này, Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Ông Trần Văn Huyến (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho hay:

- Phát huy kết quả đạt được trong Năm dân vận chính quyền 2018, Hậu Giang đã có những bước triển khai, tích cực thực hiện nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp về “Năm dân vận chính quyền”.

Những bước triển khai, tích cực thực hiện đó là gì, thưa ông ?

- Căn cứ kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện chương trình phối hợp Năm dân vận chính quyền 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; đã triển khai cho cả hệ thống chính trị trong tỉnh, nhất là cơ quan chính quyền các cấp.

Qua đó, làm cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân và doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ cụ thể hóa phương châm hành động trên ra sao, thưa ông ?

- Để thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khảo sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác dân vận chính quyền và phát động thi đua năm 2019; chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí đánh giá về công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh - nội dung mới triển khai thực hiện năm nay.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư yêu cầu, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, nhất là các đơn thư tồn đọng, kéo dài trong lĩnh vực đất đai, bồi thường… Đồng thời, phát động nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” ra tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh với phương châm “4 xin”: xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn và “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch phát động thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh và tham gia cuộc thi do Ban Dân vận Trung ương phát động nhằm kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Riêng các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung nào, thưa ông ?

- Chính quyền cùng các cơ quan nhà nước các cấp cần tiếp tục quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân và doanh nghiệp đúng quy trình, quy định; quan tâm xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài… Tất cả nhằm góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp chính quyền trong tỉnh.

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử tôn trọng, thân thiện với Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như các nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận

Đó là các kết luận, chỉ thị, nghị định của Trung ương: Kết luận số 114 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…

Ngoài ra, Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Nghị quyết 06 về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

 

Xin cảm ơn ông !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>